دومین فراخوان جذب پروپوزالهای دانشجویی و پسادکتری در زمینه ی علوم و فناوریهای کوانتومی

همکاران محترم عضو هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران
با سلام و احترام
موسسه علوم و فناوریهای کوانتومی دانشگاه تهران با هدف توسعه علوم و فنون کوانتومی و با بهره گیری از توانایی و امکانات دانشگاه تهران تأسیس شده است، تا ضمن همکاری با دانشگاه ها و استفاده از تجارب و پشتیبانی های علمی و فناورانه پژوهشگران عرصه داخلی و بین المللی در توسعه و ارتقای علوم و فناوری های کوانتومی کشور گام برداشته و نقش خود را به عنوان مرجعیت علمی حوزه مذکور به خوبی ایفا کند. پس از دریافت و ارزیابی برخی پروپوزالها و حمایت از آنها در فراخوان اسفند ماه، اینک دومین فراخوان دریافت پروپوزالهای دانشجویی و طرحهای پسادکتری جهت اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان دانشگاه تهران ارسال می گردد.
فرم ارسال پروپوزال و موضوعات پیشنهادی در حوزه فناوری های کوانتومی را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید.

 آخرین مهلت دریافت پروپوزالهای این فراخوان 31 اردیبهشت ماه سال 1400 از طریق ایمیل iqst@ut.ac.ir خواهد بود. ضمناَ میزان حمایت از طرحهای ارسالی نیز در فایل ضمیمه ذکر شده است.

فراخوان دوم جذب پروپوزالها-موسسه فناوری کوانتوم

فرم_پروپوزال

پوستر فراخوان